Úvodník bratra Emilky 2006/01 leden

Sekce: Listy Trojky » č. 1/2006 (leden)

• Za účast na oddílové i střediskové besídce chválím družinu Ostřížů. Kdyby jen každá družina měla takovouto účast… Nejhorší účast měli Jestřábi - dělejte něco se sebou.
Členům družiny Ostřížů, kteří vystupovali na besídce v pěkné scénce bylo na oddílové radě 13. 1. 2006 uděleno 100 bodů. Rozdělení mezi jednotlivé členy družiny provede rádce a nahlásí Jíťovi - ten body zapracuje do bodování za měsíc leden.
• Při krmení zvěře se mi líbil přístup br. Fidly k mladším bráškům - uděluji mu 20 bodů do celoročního bodování.
• Opětovně upozorňuji na zaplacení registrace (250 Kč) a příspěvku na časopis (60 Kč), popř. objednaného
DVD (20 Kč).
Vše musí být zaplaceno do 31. 1. 2006. Kdo tak neučiní, bude nás muset opustit.
• Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo dohodnout nové tábořiště, dohodli jsme se se sestrami ze 4. dív.
oddílu, že opět pojedeme na tábořiště do Hoštejna. Přijímám vaše přání, co by jste chtěli na táboře zažít, popř. o čem by měla být CTH.
• Určitě již všichni víte, že se dne 25. 2. 2006 bude konat již 15. ročník zimních skautských hlídkových závodů Memoriál Břeti Hampla. Doufám, že se všichni pilně připravujete. Očekávám 100%ní účast. Omlouvá pouze nemoc a smrt.
• Vzhledem k tomu, že pro účast na táboře byla zavedena kriteria, bude se schůzka rodičů konat až po odevzdání přihlášek - v dubnu, kde se rodiče dozví, kdo by mohl jet. Přihlášky je však nutné odevzdat v termínu.
• Z družiny Racků nemají např. 60 % docházku splněnu Šmajra (58%), Orkán (54%) a Kanál (17%). podrobnosti o statistice i z ostatních družin se pokusím přinést v článku v příštím čísle.
• Podmínkou účasti na táboře je také účast na brigádě. V březnu se bude konat brigáda ve středisku - škrabání chodby a malování celých vnitřních prostor střediska. Termín bude oznámen v příštím čísle.
• Jelikož jsou v oddíle i tací členové, kteří se moc oddílové a družinové činnosti neúčastní - zavádím nový
oddílový pojem - „aktivní člen“ - má alespoň 60% ní docházku.
• Vyhlašuji družinovou soutěž o nejhezčí nástěnku. Vítězná družina obdrží 30 bodů na aktivního člena.
Rozdělení bodů mezi jednotlivé členy je samozřejmě věc rádce či šestníka.
• V minulém čísle jsem psal, že nás opustil br. Kanál. Jelikož přišel, a domluvili jsme se, že dále bude pokračovat, je stále veden jako člen oddílu. Bohužel se mu schůzky kryjí s tréninkem, takže prý bude chodit až od konce
února. Uvidíme…
• Smutnou zprávou je, že se v únoru nebude konat oddílová schůzka a to z důvodu, že se konají 3 oddílové akce.
• Nezapomínejte mimo klubovny uklízet i společné prostory v domově. Každá družina bude 2× za rok uklízet (vytírá se chodba a záchody, zametají schody před domovem). Po uklizení je potřeba se zapsat do knihy. Když před jakoukoliv schůzkou napadne sníh, musí ho družina odklidit!!

Krahujci 16. - 22. 1., 5. - 11. 6.
Racci 20. - 26. 2., 11. - 17. 9
Ostříži 27. 3. - 2. 4., 16. - 22. 10.
Jestřábi 1. - 7. 5., 20. - 26. 11.

• Jestliže se nezvýší odevzdávání vyluštění měsíčních úkolů, nebude již časopis od příštího roku vycházet, zamyslete se nad tím. Uvidíme, zda-li časopis chcete, či ne.

Zapsal: Emilka [17.01.2006,09:01]
Sekce: Listy Trojky » č. 1/2006 (leden)


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály