Úvodník bratra Emilky 2005/03 listopad

Sekce: Listy Trojky » č. 3/2005 (listopad)

•Zase utekl další měsíc a je tu 3. Číslo našeho časopisu. Bohužel se prozatím nepodařilo vás rozhýbat k větší
aktivitě - pouze dva členové odevzdali výsledky měsíčního úkolu, což je z cca 30 členů docela málo.
•Dále jsem nespokojen s účastí členů družiny Racků a Ostřížů na oddílových schůzkách - pokuste se to
změnit.
•V minulém čísle jsem se zmínil o změnách v klubově - všiml si jich pouze Petr a já si myslím, že jsou docela
viditelné. Položilo se nové lino, vymalovalo se, přestavěl se nábytek, přidělali se nové nástěnky a ještě se bude
pokračovat - nechte se překvapit.
•Vzhledem k tomu, že se udělalo nové lino - budeme se do klubovny přezouvat. Samozřejmostí je, že po sobě
vždy klubovnu uklidím a minimálně zametu.
•Ve dnech 14. - 15. 10. se konala brigáda, které se celé zúčastnili Jíťa, Já, Petr, Brko a Vasyl. Části brigády se
dále zúčastnili další členové družiny Racků a někteří vedoucí. Všem, kteří se jí zúčastnili patří velký dík. Během
brigády jsme stihli vymalovat celou klubovnu a uklidit a zaevidovat náš majetek v garáži. Mrzí mne, že se
nezúčastnil nikdo z družiny Ostřížů.
•Aby to však ostatním nebylo líto, bude v listopadu další brigáda s br. Míchačkou - hrabání listí a výroba
konstrukcí na stany.
•Ve čtvrtek 3. 11. se konala schůzka rodičů, je smutné, kolik se nás tam sešlo. Nevím, kde se stala chyba, příště budeme muset udělat větší propagaci. Samozřejmě, jelikož se jednalo o oddílovou akci, body budou přiděleny těm, kdo měli na schůzce rodiče ve výši 65 ks.
•Na této schůzce bylo možné objednat DVD z akcí a tábora z minulého sk. roku. Kdo by si chtěl toto doobjednat, tak má do 25. 11. možnost. Cena se od schůzky rodičů zvýšila na 20 Kč. DVD bude na následné schůzce
rozdáno.
•Zároveň bych chtěl upozornit na zaplacení 60 Kč za časopis - do 25. 11.
•Po ukončení schůzky družiny Ostřížů dne 3. 11. jsem na dálku viděl a slyšel bouchání petard a rachejtlí. Jestli někoho s těmito věci chytnu bude ihned z oddílu vyloučen. Takové věci nepatří dětem do ruky.
•Taktéž bych chtěl na členy družiny Ostřížů apelovat, aby vylepšily slovník. Od této chvíle opětovně zavádíme poplatek do prasátka - 1 „neskautské“ slovo za akci = 1 Kč, 3 slova = 5 Kč. Mezi skauty se mluví slušně!!!

SLOVA REDAKCE:

  • děkujeme všem přispěvovatelům za jejich příspěvky do časopisu, ostatní žádáme, aby se aktivněji zapojili do tvorby tohoto časopisu - jsou za to body
  • časopis procházel do nynějška intenzivním vývojem, který by v této podobě měl být už definitivní
  • omlouváme se za nezařazení výsledků měsíčního úkolu z minulých čísel časopisu, ale bohužel bylo k dispozici mnoho materiálu, který si vysloužil větší pozornost než tyto výsledky - v příštím čísle napravíme

Za LT redaktoři: br. Emilka, br. Smíšek, br. Jíťa, br. Míchačka, br. Tonča a šéfredaktor a designér
br. Sestřen

PODMÍNKY ÚČASTI NA TÁBOŘE:

  • min. 60 % docházky,
  • účast alespoň na jedné brigádě
  • účast alespoň na polovině výletů
  • splněné podmínky nováčkovské zkoušky (pouze členové chodící více než 1 rok)
  • zaplacená registrace
  • nový skautský kroj, dalším kritériem je pořadí v oddílovém žebříčku. Na tábor pojede pouze 25 členů oddílu.
Zapsal: Emilka [12.11.2005,10:01]
Sekce: Listy Trojky » č. 3/2005 (listopad)


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály