Tábor 2016

Sekce: Ostatní články
Aktualizováno 16.05.2016, 23:09

Tábor je potřeba zaplatit do 31. 5.

Letos bude po čtyřech letech mezinárodní tábor v Hoštejně. Na tábor přijede asi 20 harcerů z Olawy.

Tábor bude v tradičním termínu na začátku července - 3. - 16. 7. Na schůzce rodičů se domluvilo, že účastníci, kteří pojedou pouze na týdenní tábor, budou začínat 8. 7. a budou s námi na táboře do jeho konce (16.7.).

 

Při nástupu na tábor každý odevzdá:

  •           léky, které dítě bere, podepsané a s uvedením dávkování,
  •           zdravotní průkaz,
  •           kartičku pojištěnce,
  •           prohlášení rodičů,
  •           posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (dle ustanovení zákona č. 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví), 

-          Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi akce.

 

Bez toho nemůže dítě na tábor odjet.

 

Prohlášení rodičů je nejlepší vyplnit v den odjezdu na tábor. Rodiče v něm potvrzují, že u dítěte nedošlo ke změnám oproti údajům, které lékař uvedl v posudku, a že dítě nemá žádné příznaky infekčního onemocnění.

 

Co je velmi důležité: Na prohlášení rodičů napište veškeré aktuální zdravotní záležitosti týkající se Vašeho dítěte popř. i další věci, které nám chcete sdělit. I zdánlivé drobnosti a maličkosti (například problémy s chozením v nočních hodinách na toaletu, apod.) mohou pomoci k příjemnému pobytu Vašeho dítěte na táboře!

 

Adresa tábora:

Jméno táborníka

SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR

3. chlapecký oddíl Česká Třebová

Hoštejn, pošta Zábřeh 789 01

 

 

Zapsal: Donald [11.05.2016,10:28]
Sekce: Ostatní články


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály