Pověsti ze zříceniny Helfenburg

Sekce: Listy Trojky » č. 3/2005 (listopad)

SKŘÍTEK U POKLADU
Lidé, kteří přišli na Helfenburk o Květné neděli, kdy se poklady otvírají, viděli tam tančit po skále modravý plamen. Nedovedli jej však zastavit a přinutit, aby jim ukázal místo, kde se poklad pod zemí skrývá. Jindy opět slýchali návštěvníci Helfenburka v rozvalinách tichý pláč, jako by z podzemí vycházející. Ozývaly se tak poklady, jimž chtělo se vyjít z podzemí na světlo boží. Jednou zaslechl takovéto tajemné zvuky chalupník Kazda z Javornice. Šel po hlase, až přišel ke skále, která se před ním otevřela. Vstoupil do úzké tmavé chodby a spatřil před sebou rozsáhlou stáj, v ní dvanáct statných, stejných krav. Krávy se po něm otočily a temně zabučely. Chalupníka posedl strach, až se mu čelisti rozklepaly. Obrátil se a utíkal z chodby. Byl svrchovaný čas, neboť sotvaže se ocitl venku, skála se za ním zasula. Stejně zle pochodil jiný hledač pokladů, soused Barták ze vsi Kojčína. Opatřil si růženec, vyzbrojil se motykou a šel na Velký pátek na Helfenburk zkusit štěstí. Slýchal, že se ozývají poklady nejčastěji ve skále pod vysokou věží. Postál pod skálou, napjal sluch i zrak, aby pravou chvíli nepromarnil. Ve chvíli, kdy kněz začal v kostele číst pašije, ozvalo se pod zemí dunění, cosi tam zasténalo - a ze skály vyskočil modrý plamen. Barták vhodil do plamene růženec, plamen poskočil k trhlině ve skále, zastavil se, zaplápolal a vskočil zpátky do skály. „Hej, mám tě!“ zajásal Barták a pustil se hbitě do kopání. Vyvalil několik plochých kamenů a ocitl se v podzemní sluji, na jejímž konci zářila hromada zlata. Chtěl k ní přistoupit a nabrat si do čepice peněz, tu však spatřil před sebou vousatého, zamračeného skřítka, který na něho rukou hrozil. Barták nečekal, co se bude dít dál. Obrátil se jako na obrtlíku, utíkal cestou necestou z Helfenburka domů, jako by mu za patami hořelo. Touha po pokladu přešla ho od té doby navždy.

V HLADOMORNĚ
Není to příběh nijak hrůzostrašný. Javorničtí chlapci - Vašek, Karel a Frantík - vydali se za dobrodružstvím na „pustý zámek“. Zlezli jak veverky hradby a stanuli vítězoslavně na vrcholu hladomorny, jež pod nimi rozvírala tmavý, strašidelný chřtán. Na jejím dně nebyly již dávno lidské kosti, jak si chlapci představovali hladomornu, avšak přece jen jim naháněla strach, takže se neodvážili do ní sestoupit. Spatřili tam v šeru zřítivší se zdivo, zasypané suchým listím, uprostřed pak lesknoucí se kaluž vody. Když chtěli slézt po zdi dolů, shledali, že se jim lépe lezlo vzhůru. Zuli si boty a házeli je dolů. Frantíkovi však jedna místo pod věž vletěla na dno hladomorny. Chytil se za hlavu a zabědoval: „Co jste mi to, kluci, udělali?“ chlapci slezli dolů a nechali Frantíka na holičkách. Hoch si poplakal a pak začal přemýšlet, jak by botu z hladomorny vytáhl. Bez boty domů nesměl, nechtěl-li sklidit notný výprask. Proto si dodal odvahy a spustil se statečně na dno hladomorny. Prsty mu krvavěly, jak je zatínal do štěrbin mezi zdivem, nohy se pod ním třásly, srdce mu bilo, div mu nevylétlo z hrudi, ale nezbylo nežli pokračovat v krkolomné cestě. Konečně ucítil pod nohama opět pevnou půdu. Obrátil se, rozhlížel se, kam se poděla jeho bota. Zahlédl ji na protější straně. Učinil krok vpřed a ucítil pod nohou cosi slizkého. Zakviklo to, v listí ozval se šustot. Skákaly tam žáby, které se prchaly skrýt před nezvyklou návštěvou. Frantík popadl botu, z boty vyskočila žába. Lekl se jí tak, že hlasitě vykřikl. Upevnil si botu k pásku a šplhal rychle vzhůru. Šťastně vystoupil na vrchol, spustil se dolů pod věž, obul se a pospíchal za chlapci, kteří již byli z lesa venku. Cestou ucítil, že ho v botě něco tlačí. Nedbal toho, teprve doma zul botu a vyklepal. Vykutálela se z ní krásná, zlatá koulička. Když ostatní chlapci uslyšeli, jaké štěstí Frantíka potkalo, běželi na „pustý zámek“ a házeli tam svoje boty na dno hladomorny. Vylovili však odtud jen samé žáby.

Zapsal: Míchačka [15.11.2005,10:01]
Sekce: Listy Trojky » č. 3/2005 (listopad)


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály