Morseovka - tajů zbavená

Sekce: Učení » Šifrování

Morseova abeceda je kód, který reprezentuje latinskou abecedu a umožnuje převod jednotlivých písmen na sekvenci krátkých a dlouhých signálů, což umožnuje komunikaci i přes relativně primitivní formy informačních kanálů, jako je například telegraf nebo světelný signál.

Historie a současnost Morseovy abecedy.

Americký fyzik Samuel Morse, vytvořil Morseovu abecedu v polovině 19. století. Koncem devatenáctého a v průběhu dvacátého století našel tento kód obrovské využití v telegrafické komunikaci. Až koncem dvacátého století byla Morseova abeceda plně nahrazena modernějšími formami komunikace. Dnes má Morseova abeceda uplatnění v krizových situacích, kdy není možné využít jiný komfortnější způsob komunikace, nebo také slouží jako zajímavý způsob zábavy a zároveň výuky dětí.

Princip morseovky

Jednotlivé písmena slov jsou nahrazena krátkými nebo dlouhými signály (tečka, čárka - viz převodní tabulka). Písmena se oddělují lomítkem (pauzou), slova dvěma lomítky a věty třemi lomítky.

Generátor morseovky

Na internetu existuje celá řada programů a skriptů, které vám umožní snadno, lehce a rychle morseovku vygenerovat - případně i dešifrovat morseovkou psané zprávy. V některých skriptech lze zástupné znaky dokonce i modifikovat.

Modifikace

Morseovku lze libovolně modifikovat, neboli pozměňovat - lze tečky nahradit čárkami a naopak - tím zmatete nepřítele zcela dokonale. Nebo můžete tečky nahradit samohláskami a čárky souhláskami, nebo sudými či lichými číslicemi. Variací je opravdu celá škála.

Existují i obrázkové úpravy - je možné kreslit stromečky, přičemž se rozdělují čárky a tečky na větévky na pravé a levé straně, lze kreslit korálky (hranaté, kulaté), použít význam grafu (rostoucí, klesající), obrázek pily a její zuby. Jistě jste již slyšeli i o uzlíkovém písmu - kipu, které používali Indiáni k přenosu zpráv. Dva uzlíky čárka, jeden tečka.

K vyzkoušení stromkové morseovky a Kipu máme na webu http://trojka.e-skaut.cz v Sekci Stáhněte si programy, které vám vygenerují sadu obrázků.

Převodní tabulka - převod morseovky

Písmeno Kód Pomoc­né slovo
A • - Akát
B - • • • Blýskavice
C - • - • Cílovníci
D - • • Dálava
E Erb
F • • - • Filipíny
G - - • Grónská zem
H • • • • Hrachovina
CH - - - - Chléb nám dává
I • • Ibis
J • - - - Jasmín bílý
K - • - Krákorá
L • - • • Lupíneček
M - - Mává
N - • Nástup
O - - - Ó náš pán
P • - - • Papírníci
Q - - • - Kvílí orkán
R • - • Rarášek
S • • • Sobota
T - Trám
U • • - Uličník
V • • • - Vyučený
W • - - Wagón klád
X - • • - Xénokratés
Y - • - - Ýgar mává
Z - - • • Známá žena
1 • - - - -
2 • • - - -
3 • • • - -
4 • • • • -
5 • • • • •
6 - • • • •
7 - - • • •
8 - - - • •
9 - - - - •
0 - - - - -
, - - • • - -
; - • - • - •
! - - • • • -
? • • - - • •
: - - - • • •
- - • • • • -
= - • • • -
" • - •• - •
/ - • • - •
( - • - - • -
@ • - - • - •

Pomůcka k šifrování/de­šifrování

Její použití je jednoduché a vhodné zvláště pro děti, které se teprve učí přijímat zprávy. Při čtení postupujeme zleva doprava. Každé políčko představuje část jednoho vyslaného znaku a to podle barvy (tečka nebo čárka) a sloupce (pořadí tečka či čárky ve vysílaném znaku). V následující tabulce představují modrá pole čárku a žlutá tečku.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje Kaskádové styly, nebo z jiného důvodu nevidíte barevná políčka, pak vězte, že modré je vždy políčko horní (např. T, M, X, U,…) a žluté je políčko spodní (např. E, I, S, D, Z,…)

T M O Ch
Ö
G Q
Z
N K Y
C
D X
B
E A W J
P
R Ä
L
I U Ü
F
S V
H


Tabulku je možné dále rozšířit o specielní či národní znaky, případně číslice. Velmi podstatně se nám ale zvětší její formát.

Příklad čtení

Přijmuto: -..-

 • Rozdělíme přijatý znak na jednotlivé části.
  • Postupujeme zleva doprava.
 • Vybereme políčko v prvním sloupci odpovídající první části (čárka) - T
  • Dále již postupujeme pouze v řádku s vybraným písmenem.
 • Vybereme políčko v druhém sloupci odpovídající druhé části (tečka) - N
 • Vybereme políčko v třetím sloupci odpovídající třetí části (tečka) - D
 • Vybereme políčko v čtvrtém sloupci odpovídající čtvrté části (čárka) - X
  • Zpracovali jsme všechny části. Písmeno X odpovídá přijmutému znaku -..-

Použitá literatura

Zapsal: Tonča [02.02.2007,20:25]
Sekce: Učení » Šifrování


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály