MBH 2008 - základní informace

Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2008 - 17. ročník

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Vyplnit přihlášku a doručit ji do 15. února 2008 jedním z uvedených způsobů:

 • na adresu: Petr Vomáčka ml., Matyášova 937, 560 02 Česká Třebová
 • e-mailem na adresu: emilka.ct@seznam.cz
 • na lednové nebo únorové okresní radě - zástupci střediska Javor Česká Třebová
 • do klubovny 3. chl. oddílu v Junáckém domově F. Navary v České Třebové ve čtvrtek v 18.00 hod.

MBH 2008

Závod bude probíhat v okolí chaty „U Floriána” Česká Třebová v sobotu 23. února 2008

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:

 • v 9.25 hod. - chlapecký kmen (registrace do 9.15 hod.)
 • v 11.00 hod. - dívčí kmen (registrace do 10.45 hod.)
 • Vedoucí závodu: br. Tojmar M. - Bivoj
 • Hlavní rozhodčí: br. Žáček J. - Měkoň

ROZHODČÍ NA STANOVIŠTÍCH:

Současní i bývalí členové 3. chlap. oddílu z České Třebové a další pomocníci z řad roverských družin či jiných oddílů střediska Javor.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

30 KČ - PŘI PLATBĚ PŘEDEM - na účet střediska Javor Česká Třebová č.  86-127140297/0100, var. sym. 333, spec. symbol číslo střediska.

Nutno zaplatit v termínu pro poslání přihlášky (15. února 2008) nebo na únorové ORJ zástupci střediska Javor, popřípadě 31. ledna a 7. února 2008 v 18.00 hod v klubovně 3. chlapeckého oddílu

40 KČ - PŘI REGISTRACI NA MÍSTĚ - K uvedenému opatření nás vede fakt, že se nám každý rok přihlásí o cca 50 účastníků více než jich přijede, z čehož nám vznikne ztráta. Doufám že se závodu i přes tuto změnu zúčastníte. Peníze při platbě předem se při neúčasti účastníků nevracejí.

V CENĚ JE ZAHRNUTO: teplý čaj po celý den, chutná polévka s chlebem, upomínka ze závodu a režijní náklady spojené s realizací závodu

CENY:

Budou a jsou lepší než v jiných letech - přijeďte a nechte se mile překvapit

KDO MŮŽE ZÁVODIT?

Závodu se mohou zúčastnit pouze kompletní hlídky. Počet startujících v jedné hlídce - světlušky a vlčata 6 členů, skautky a skauti 3 členové. Nekompletní hlídky závodit nemohou! Hlídky nemusí být složené z členů pouze jednoho (oddílu) střediska.

SVĚTLUŠKY A VLČATA - závodí mladší 11 let, přičemž rozhoduje ročník narození (od ročníku 1997). Trať bude dlouhá max. 4 km s 9 kontrolními stanovišti. Trať půjde po cestách a zbytek bude značen fáborky.

SKAUTKY A SKAUTI - závodí mladší 15 let, přičemž rozhoduje ročník narození (od ročníku 1993). Úkolem hlídky bude dle mapy proběhnout a splnit všech 10 kontrolních stanovišť v určeném časovém limitu.

CO VZÍT S SEBOU?

KPZ, šátek, jídelní misku, lžíci, vhodné teplé oblečení s důrazem na obuv, které je možno zašpinit, popřípadě lehce poničit, náhradní ponožky a rukavice, výbavu družiny (viz dále).

VÝBAVA HLÍDKY:

každý člen vybavenou KPZ a šátek, družina 2x tužku, blok a družina skautek a skautů bude mít ještě navíc buzolu a 0,5 l vody.

O ZÁVODĚ?

 • Na každém kontrolním stanovišti obsazeném rozhodčím se hlídka při příchodu i odchodu hlásí.
 • V cíli se navíc končí pokřikem.
 • Rozhodčí na každém stanovišti mimo hlavní disciplíny hodnotí též hlášení a chování hlídky. Hlídka může dostat 0-2 body.
 • Hlídky startují v pětiminutovém intervalu. V případě vynechání některého stanoviště je hlídka automaticky ze závodu diskvalifikována!
 • Pokud hlídka doběhne některou hlídku na stanovišti, musí čekat a rozhodčí jí zapíše čekací dobu, která bude v cíli odečtena od celkového času.
 • ČAS NA TRATI JE JEDNA Z DISCIPLÍN
 • Hlídka může dostat až 18 bodů. Rozdělení bodů proběhne podle počtu hlídek po doběhnutí poslední hlídky v kategorii. V případě rovnosti bodů mezi hlídkami rozhoduje čas na trati.
 • Vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po doběhnutí poslední hlídky /u každého kmene/. Výsledková listina bude vydána do jednoho týdne po závodech.
 • Protesty k závodu lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po doběhnutí do cíle.
 • Připomínky k závodu přijímáme neustále - rádi se z nich poučíme.

JAK SE DOSTANEŠ K CHATĚ U FLORIÁNA?

Vyjdeš z nádraží ČD a dáš se doleva. V dolní části náměstí je turistický rozcestník - Chata U Floriána 3 km. Cesta k chatě je značena modrou turistickou značkou (směr Skuhrov). Za velmi dobrých sněhových podmínek může cesta trvat hodinu i více.

V případě, že bude málo sněhu, je možno k chatě dojet i autem. Z České Třebové se vydáš směrem na Skuhrov. Těsně před značkou označující konec města zahneš do kopce doleva. Silnice tě dovede na pole. Na konci rovinky zahneš doprava po polní cestě (silnice vede do leva) která vede až k chatě.


Zapsal: Anonym [15.01.2008,12:00]
Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2008 - 17. ročník


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály