MBH 2008 - stanoviště

Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2008 - 17. ročník

DOPORUČENÍ:

Skauti a skautky by si měli před závodem pořádně procvičit a natrénovat práci s mapou, buzolou a azimutem. Předejde se tak zbytečnému bloudění a podobným nepříjemnostem.

Organizátoři si vyhrazují právo na změny disciplín v průběhu příprav závodu. Provedené změny budou hodinu před zahájením závodu vyvěšeny viditelně na nástěnce. Případné změny propozic by byly také zveřejněny na oddílových stránkách:

http://trojka.e-skaut.cz

V případě dobrých sněhových podmínek se mohou některé disciplíny pozměnit /např. jízda na saních, stavba sněhuláka atd., popř. lze nějakou disciplínu vypustit.


STANOVIŠTĚ Č. 1 - START

 • SVĚTLUŠKY A VLČATA - kontrola vybavení družiny
  • za věc z povinné výbavy - 1 bod
  • maximálně 15 bodů
 • SKAUTKY A SKAUTI - vyluštit zprávu v morseovce
  • za věc z povinné výbavy - 1 bod
  • maximálně 4 + 11 bodů

STANOVIŠTĚ Č. 2 - ŠIFROVÁNÍ + MORSE (18 ZNAKŮ)

 • SVĚTLUŠKY A VLČATA - 2 šifry
  • z knihy skautskou stezkou
  • čas 2 minuty
  • správně přečtené písmeno - 1 bod
 • SKAUTKY A SKAUTI - šifry z příručky skautskou stezkou, šifrovaná morseova abeceda nebo signalizace
  • čas 2 minuty
  • správné písmeno v rozluštěné zprávě - 1 bod

STANOVIŠTĚ Č. 3 - ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ

Hlídka rozdělá oheň, přepálí provázek (světlušky a vlčata), uvaří vodu (skautky a skauti) a na pokyn rozhodčího oheň uhasí a provede úklid ohniště. Sekera, pila a kotlík budou k dispozici na místě kontroly. Nelze použít dřevo přinesené z domu. Roští je možné nasbírat cestou. Možno použít březovou kůru: jeden decimetr čtvereční. Čas a počty zápalek na přípravu, rozdělání ohně a splnění úkolu je:

 • SVĚTLUŠKY A VLČATA - 5 minut a 3 zápalky
 • SKAUTKY A SKAUTI - 5 minut a 2 zápalky
  • splnění úkolu za stanovených podmínek 18 bodů
  • 1 zápalka, nebo 1 min. navíc - 2 body se odečtou
 • Pro všechny stejné podmínky!

STANOVIŠTĚ Č. 4 - ŠIPKY

Úkolem každého z hlídky je trefit se do terče a naházet co nejvíce hodů.

 • SVĚTLUŠKY A VLČATA - každý má 2 hody
  • maximálně 18 bodů
 • SKAUTKY A SKAUTi - každý má 3 hody
  • maximálně 18 bodů

STANOVIŠTĚ Č. 5 -PŘEKRESLOVÁNÍ

Úkolem hlídky je najít symboly zobrazené na kartičkách, které budou umístěny ve vyznačeném území a poté ho správně překreslit do souřadnicové sítě.

SVĚTLUŠKY A VLČATA: sít 4 x 3, překreslují písmenka
SKAUTI A SKAUTKY: síť 4 x 3, překreslují symboly
• maximálně 18 bodů
• čas v terénu 3 minuty, čas na překreslení 2 minuty
• soutěžící si nesmí při pobytu ve vyznačeném území dělat poznámky
• hodnotí se správnost symbolu a pozice
v souřadnicích

STANOVIŠTĚ Č. 6 - ČUCH

Úkolem hlídky je po čuchu poznat
a určit o jaké vůně se jedná.
SVĚTLUŠKY A VLČATA: každý z hlídky určuje jeden vzorek
SKAUTKY A SKAUTI: každý z hlídky určuje dva vzorky
• maximálně 18 bodů

STANOVIŠTĚ Č. 7 - UZLE

Při vázání uzlů je možné použít vlastní uzlovačky, jinak budou uzlovačky připraveny na stanovišti.
 • SVĚTLUŠKY A VLČATA: rybářský uzel, škotův uzel (z provazu a šátku), lodní (na kůl), ambulanční, zkracovačka, dračí.
  • každý váže jeden uzel
  • za každý správně uvázaný uzel - 3 body
 • SKAUTKY A SKAUTI: uzel dobrého skutku, turbánek, dvojitý prusík, osmičkový, konstriktor, kravata, UIAA.
  • každý váže dva uzle.
  • za každý správně uvázaný uzel - 3 body
 • Čas na vázání: 1 minuta.
 • Rozdělování uzlů se provádí losem.
 • !!! Není povolena výměna uzlů!!!

STANOVIŠTĚ Č. 8 - LANOVÁ DRÁHA

Členové hlídky překonávají dráhu postupně a na překážce je vždy jen jeden člen hlídky.

 • za správné /bez dotyku země/ překonání dráhy:
 • SVĚTLUŠKY A VLČATA - 3 body.
 • SKAUTI A SKAUTKY - 6 bodů.

STANOVIŠTĚ Č. 9 - VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Na tomto stanovišti má hlídka za úkol vyhledat určené informace. Může se jednat o vlakové, autobusové, MHD či kombinované spojení, telefonní čísla a pod.

 • pouze pro skautky a skauty
 • úkol plní celá hlídka společně
 • za splnění úkolu - max. 18 bodů.

STANOVIŠTĚ Č. 10 - ZDRAVOVĚDA

 • SVĚTLUŠKY A VLČATA: hlídka se losem rozdělí na 3 dvojice a každá z nich plní úkol na zimní podmínky
  • za splnění úkolu - max. 6 bodů.
 • SKAUTI A SKAUTKY: každý z trojice plní zadaný úkol
  • za splnění úkolu - max. 6 bodů.

STANOVIŠTĚ Č. 11 - PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO ZÁVODU


V případě nejasností u některých disciplín si vezmi knihu Skautskou stezkou a po jejím prostudování určitě budeš moudřejší.

Zapsal: Anonym [15.01.2008,13:00]
Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2008 - 17. ročník


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály