MBH 2007 - základní informace

Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2007 - 16. ročník
Trať: v okolí chaty „ U Floriána ”

Datum: 24. února 2007

Slavnostní zahájení:

  • v 9:15 hod. - dívčí kmen (registrace do 9:00 hod.)
  • v 11:00 hod. - chlapecký kmen (registrace do 10:45 hod.)

Vedoucí závodu: br. Tojmar M. - Bivoj

Hlavní rozhodčí: br. Žáček J. - Měkoň

Rozhodčí na stanovištích: Současní i bývalí členové 3. chlap. oddílu z České Třebové a další pomocníci z řad roverů či jiných oddílů střediska Javor.

Ceny: Budou a jsou lepší než v jiných letech - přijeďte a nechte se překvapit

Vzít s sebou: KPZ, šátek, jídelní misku, lžíci, vhodné oblečení s důrazem na obuv, výbavu družiny (viz dále)

Startovné: 25 Kč za účastníka /obsahuje čaj, polévku, chléb, upomínku, režijní náklady/

Závodu se mohou zúčastnit pouze kompletní hlídky s výše uvedeným počtem členů. Nekompletní hlídky závodit nemohou! Hlídky nemusí být složené z členů pouze jednoho (oddílu) střediska.

Světlušky a vlčata - závodí mladší 11 let, přičemž rozhoduje ročník narození /od ročníku 1996/. Trať bude dlouhá max. 4 km s 11 kontrolními stanovišti. Trať půjde po cestách a zbytek bude značen fáborky

Skautky a skauti - závodí mladší 15 let, přičemž rozhoduje ročník narození /od ročníku 1992/. Úkolem hlídky bude dle mapy proběhnout a splnit všech 12 kontrolních stanovišť v určeném časovém limitu.

Výbava hlídky: každý člen vybavenou KPZ, a šátek, družina 2× tužku a blok a družina skautek a skautů bude mít ještě navíc buzolu a 0,5 l vody.

Na každém kontrolním stanovišti obsazeném rozhodčím se hlídka při příchodu i odchodu hlásí. V cíli se navíc končí pokřikem. Rozhodčí na každém stanovišti mimo hlavní disciplíny hodnotí též hlášení a chování hlídky. Hlídka může dostat 0-2 body.

Hlídky startují v pětiminutovém intervalu. V případě vynechání některého stanoviště je hlídka automaticky ze závodu diskvalifikována!

Pokud hlídka doběhne některou hlídku na stanovišti, musí čekat a rozhodčí jí zapíše čekací dobu, která bude v cíli odečtena od celkového času. Čas na trati je jedna z disciplín. Hlídka může dostat až 18 bodů. Rozdělení bodů bude podle počtu hlídek po doběhnutí poslední hlídky v kategorii. V případě rovnosti bodů mezi hlídkami rozhoduje čas na trati.

Vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po doběhnutí poslední hlídky /u každého kmene/. Výsledková listina bude vydána do jednoho týdne po závodech.

Protesty k závodu lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po doběhnutí do cíle. Připomínky k závodu přijímáme neustále - rádi se z nich poučíme (nejlepší je napsat je na oddílové internetové stránky - sekce MBH).

Jak se dostaneš k chatě U Floriána?

Vyjdeš z nádraží ČD a dáš se doleva. V dolní části náměstí je turistický rozcestník. Cesta k chatě je značena modrou turistickou značkou (směr Skuhrov). V případě, že bude málo sněhu, se dá k chatě dojet i autem.
Z České Třebové se vydáš směrem na Skuhrov. Těsně před značkou označující konec města zahneš do kopce doleva. Silnice tě dovede na pole. Na konci rovinky zahneš doprava po polní cestě (silnice vede doleva) která vede až k chatě.


Zapsal: Anonym [14.02.2007,11:31]
Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2007 - 16. ročník


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály