MBH 2007 - stanoviště

Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2007 - 16. ročník

Organizátoři si vyhrazují právo, na změny disciplín v průběhu příprav závodu. Provedené změny budou hodinu před zahájením závodu vyvěšeny viditelně na nástěnce. Případné změny propozic by byly také zveřejněny na oddílových stránkách http://trojka.e-skaut.cz. V případě dobrých sněhových podmínek se mohou některé disciplíny pozměnit /např. jízda na saních, stavba sněhuláka atd. popř. lze nějakou disciplínu vypustit.

STANOVIŠTĚ Č. 1 - START

 • Světlušky a vlčata - kontrola vybavení družiny
  • za věc z povinné výbavy - 1 bod
  • Maximálně 15 bodů
 • Skautky a skauti - vyluštit zprávu v morseovce
  • za věc z povinné výbavy - 1 bod
  • Maximálně 4 + 11 bodů

STANOVIŠTĚ Č. 2 - ŠIFROVÁNÍ + MORSE - 18 ZNAKŮ

 • Světlušky a vlčata - 2 šifry okýnka a hvězdice z knihy skautskou stezkou
  • čas 2 minuty
  • správně přečtené písmeno - 1 bod
 • Skautky a skauti - šifra z příručky skautskou stezkou, či šifrovaná morseova abeceda, signalizace
  • čas 2 minuty
  • správné písmeno v rozluštěné zprávě - 1 bod

STANOVIŠTĚ Č. 3 - ROZDĚLÁ­VÁNÍ OHNĚ

Hlídka rozdělá oheň, přepálí provázek (světlušky a vlčata), uvaří vodu (skautky a skauti) a na pokyn rozhodčího oheň uhasí a provede úklid ohniště. Sekera, pila a kotlík budou k dispozici na místě kontroly. Nelze použít dřevo přinesené z domu. Roští je možné nasbírat cestou. Možno použít březovou kůru: jeden decimetr čtvereční. Pro všechny stejné podmínky! Čas a počty zápalek na přípravu, rozdělání ohně a splnění úkolu je:

 • Světlušky a vlčata - 5 minut a 3 zápalky
 • Skautky a skauti - 5 minut a 2 zápalky
 • Splnění úkolu za stanovených podmínek 18 bodů.
 • 1 zápalka, nebo 1 min. navíc - 2 body se odečtou

STANOVIŠTĚ Č. 4 - HOD DO KOŠE

Úkolem je trefit se do koše.

 • Světlušky a vlčata - každý má 2 hody
  • Maximálně 18 bodů
 • Skautky a skauti - každý má 3 hody
  • Maximálně 18 bodů

STANOVIŠTĚ Č. 5 - LOV RYB

Na stanovišti se budou lovit ryby.

 •  Maximálně 18 bodů

STANOVIŠTĚ Č. 6 - ROSTLINY A ZVÍŘATA

Úkolem hlídky bude poznat z fotografií a obrázků běžně se vyskytující rostliny a zvířata.Rozdělování obrázků se provádí losem.

 • Maximálně 18 bodů

STANOVIŠTĚ Č. 7 - UZLE

Při vázání uzlů je možné použít vlastní uzlovačky. Není povolena výměna uzlů!!!

 • Světlušky a vlčata
  • rybářský uzel, škotův uzel (z provazu a šátku), lodní (na kůl), ambulanční, zkracovačka, dračí.
  • každý váže jeden uzel
 • Skautky a skauti
  • uzel dobrého skutku, turbánek, dvojitý prusík, osmičkový, konstriktor, kravata, UIAA.
 • každý váže dva uzle.
 • Za každý správně uvázaný uzel - 3 body.
 • Čas na vázání: 1 minuta.
 • Rozdělování uzlů se provádí losem.

STANOVIŠTĚ Č. 8 - LANOVÁ DRÁHA

Členové hlídky překonávají dráhu postupně a na laně je vždy jen jeden člen hlídky. Za správné /bez dotyku země/ překonání dráhy:

 • Světlušky a vlčata - 3 body.
 • Skauti a skautky - 6 bodů.

STANOVIŠTĚ Č. 9 - TERÉNNÍ KIMOVA HRA

Na vyznačeném úseku tratě budou po terénu rozmístěny (předměty, obrázky, atd.) Úkolem hlídky je zapamatovat si jich co nejvíce (nejlépe všechny) a po doběhnutí na stanoviště je vypsat na papír.

 • Za splnění úkolu - max. 18 bodů.

STANOVIŠTĚ Č. 10 - ZDRAVOVĚDA

 • Světlušky a vlčata: hlídka se losem rozdělí na 3 dvojice
 • každá dvojice plní úkol na zimní podmínky
 • Skauti a skautky
  • každý z trojice plní zadaný úkol.
 • Za splnění úkolu - max. 6 bodů.

STANOVIŠTĚ Č. 11 - AZIMUT - POUZE SKAUTKY/SKAUTI

Umět zacházet s buzolou, kompasem, mapou. Pochod dle azimutu.

 • Za splnění úkolu - max. 18 bodů.

STANOVIŠTĚ Č. 12 - PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO ZÁVODU

V případě nejasností u některých disciplín si vezmi knihu Skautskou stezkou a po jejím prostudování určitě budeš moudřejší.

Zapsal: Anonym [14.02.2007,12:11]
Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2007 - 16. ročník


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály