MBH 2006 - základní informace

Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2006 - 15. ročník


Disciplíny: seznam tady!
Trať: v okolí chaty " U Floriána "

Datum: 25. února 2006

Slavnostní zahájení: v 9:15 hod. - chlapecký kmen

v 11:00 hod. - dívčí kmen

Vedoucí závodu: br. Tojmar M. - Bivoj

Hlavní rozhodčí: br. Žáček J. - Měkoň

Rozhodčí na stanovištích: součesní i bývalí členové 3. chlapeckého oddílu z České Třebové a další pomocníci.

Ceny: budou a jsou lepší než v jiných letech - přijeďte a nechte se překvapit

Vzít s sebou: KPZ, šátek, jídelní misku, lžíci, vhodné oblečení s důrazem na obuv, výbavu hlídky

Výbava hlídky: každý člen vybavenou KPZ a šátek, družina skautek a skautů bude mít buzolu a 0,5 l vody.

Startovné: 20 Kč za účastníka /obsahuje čaj, polévku, chléb, upomínku, režijní náklady/

Počet startujících v jedné hlídce:světlušky a vlčata 6 členů
skautky a skauti 3 členové

Občerstvení zajištěno: čaj, polévka, chléb (pouze pro přihlášené)

Na memoriálu bude možné si v provizorním obchůdku koupit malou sladkost a též kvalitní lana a šňůry.

Přihlášky doručte do 12. 2. 2006 (stačí jednou z níže uvedených možností)
  • na adresu: Petr Vomáčka ml., Matyášova 937, 560 02 Česká Třebová
  • e-mailem na adresu: petr.vomackazavináčceska-trebova.cz
  • na lednové nebo únorové okresní radě - zástupci střediska Javor Česká Třebová
  • do klubovny 3. chl. oddílu v Junáckém domově F. Navary ve čtvrtek od 18:45 hod. - 19:00 hod
Přihláška musí obsahovat kontakt na vedoucího oddílu, popř. jiného zástupce, počet hlídek v jednotlivých kategoriích, počet objednaných obědů.

Informace na tel.: 465 532 855 (navečer), či na výše uvedeném e-mailu, popř. ve čtvrtek v klubovně 3.chlapeckého oddílu

V případě dobrých sněhových podmínek se mohou některé disciplíny pozměnit /např. jízda na saních, stavba sněhuláka apod./.

"Světlušky a vlčata" - závodí mladší 11 let, přičemž rozhoduje ročník narození /od ročníku 1995/. Trať bude dlouhá cca 3 km s 12 kontrolními stanovišti. Trať bude značena fáborky.
"Skautky a skauti" - závodí mladší 15 let, přičemž rozhoduje ročník narození /od ročníku 1991/. Úkolem hlídky bude dle mapy proběhnout a splnit všech 13 kontrolních stanovišť v určeném časovém limitu.

Závodu se mohou zúčastnit pouze hlídky s výše uvedeným počtem členů. Ostatní mohou závod absolvovat bez nároku na umístění. Hlídky nemusí být složené z členů pouze jednoho (oddílu) střediska.

Letos budou následující stanoviště: start, šifrování, rozdělávání ohně, hod na cíl, použití KPZ, odhad, uzle, opičí dráha, mapové značky, zdravověda, hmat, a překvapení vedoucího závodu. Skautky a skauti mají navíc st. znalost Evropy.

Na každém kontrolním stanovišti obsazeném rozhodčím se hlídka při příchodu i odchodu hlásí. V cíli se navíc končí pokřikem. Rozhodčí na každém stanovišti mimo hlavní disciplíny hodnotí též hlášení a chování hlídky. "Hlídka může dostat 0-2 body.

Hlídky startují v pětiminutovém intervalu. V případě vynechání některého stanoviště je hlídka automaticky ze závodu diskvalifikována!

Pokud hlídka doběhne některou hlídku na stanovišti, musí čekat a rozhodčí jí zapíše čekací dobu, která bude v cíli odečtena od celkového času.

Čas na trati je jedna z disciplín -"Hlídka může dostat až 18 bodů. Rozdělení bodů bude podle počtu hlídek po doběhnutí poslední hlídky v kategorii. Vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po doběhnutí poslední hlídky /u každého kmene/. Výsledková listina bude vydána do jednoho týdne po závodech.

Protesty k závodu Ize podávat písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po doběhnutí do cíle. Připomínky k závodu přijímáme neustále - rádi se z nich poučíme.

Jak se dostaneš k chatě U Floriána? Vyjdeš z nádraží ČD a dáš se doleva. V dolní části náměstí je turistický rozcestník. Cesta k chatě je značena modrou turistickou značkou (směr Skuhrov). V případě, že bude málo sněhu, se dá k chatě dojet i autem. Z České Třebové se vydáš směrem na Skuhrov. Těsně před značkou označující konec města zahneš do kopce doleva. Silnice tě dovede na pole. Na konci rovinky zahneš doprava po polní cestě (silnice vede do leva) která vede až k chatě.

Na Tvoji účast se těší
3. chlapecký oddíl

V České Třebové 11 listopadu 2005

Za 3. chlap. oddíl : Br. Vomáčka Petr - Emilka

Zapsal: Anonym [22.01.2007,10:01]
Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2006 - 15. ročník


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály