MBH 2005 - základní informace

Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2005 - 14. ročník

Trať: v okolí chaty " U Floriána "

Datum: 19. února 2005

Slavnostní zahájení:

  • v 9:15 hod. - chlapecký kmen

  • v 11:00 hod. - dívčí kmen

Vedoucí závodu: br. Tojmar M. - Bivoj

Hlavní rozhodčí: br. Žáček J. - Měkoň

Rozhodčí na stanovištích: vedoucí oddílů nebo družin + bývalí členové 3. chlap. oddílu z České Třebové


Počet startujících v jedné hlídce:světlušky a vlčata 6 členů

skautky a skauti 3 členové


Občerstvení zajištěno: čaj, polévka, chléb (pouze pro přihlášené)


Vzít s sebou: KPZ, šátek, jídelní misku, lžíci, vhodné oblečení s důrazem na obuv, výbavu družiny (viz zvadlo)


Startovné: 20 Kč za účastníka /obsahuje čaj, polévku, chléb, upomínku, režijní náklady/


Na memoriálu bude možné si v provizorním obchůdku koupit malou sladkost a též kvalitní lana a šňůry.


Přihlášky doručte do 13. 2. 2005 (stačí jednou z níže uvedených možností)

  • na adresu: Petr Vomáčka ml., Matyášova 937, 560 02 Česká Třebová

  • e-mailem na adresu: petr.vomackazavináčceska-trebova.cz

  • na lednové nebo únorové okresní radě - zástupci střediska Javor Česká Třebová

  • do klubovny 3. chl. oddílu v Junáckém domově F. Navary ve čtvrtek od 18:45 hod. - 19:00 hod

Přihláška musí obsahovat kontakt na vedoucího oddílu, popř. jiného zástupce, počet hlídek v jednotlivých kategoriích, počet objednaných obědů.


Informace na tel.: 465 532 855 (navečer), či na výše uvedeném e-mailu


V případě dobrých sněhových podmínek se mohou některé disciplíny pozměnit /např. jízda na saních, stavba sněhuláka apod./.


"Světlušky a vlčata" - závodí mladší 11 let, přičemž rozhoduje ročník narození /od ročníku 1994/. Trať bude dlouhá cca 3 km s 10 kontrolními stanovišti.

"Skautky a skauti" - závodí mladší 15 let, přičemž rozhoduje ročník narození /od ročníku 1990/. Úkolem hlídky bude proběhnout všech 10 kontrolních stanovišť + 1 navíc v určeném časovém limitu.


Závodu se mohou zúčastnit pouze hlídky s výše uvedeným počtem členů. Ostatní mohou závod absolvovat bez nároku na umístění. Hlídky nemusí být složené z členů pouze jednoho (oddílu) střediska.


Výbava hlídky: každý člen vybavenou KPZ a šátek, družina skautek a skautů bude mít buzolu a 0,5 l vody.


Na každém kontrolním stanovišti obsazeném rozhodčím se hlídka při příchodu i odchodu hlásí. V cíli se navíc končí pokřikem. Rozhodčí na každém stanovišti mimo hlavní disciplíny hodnotí též hlášení a chování hlídky. "Hlídka může dostat 0-2 body.


Hlídky startují v pětiminutovém intervalu. V případě vynechání některého stanoviště je hlídka automaticky ze závodu diskvalifikována!


Pokud hlídka doběhne některou hlídku na stanovišti, musí čekat a rozhodčí jí zapíše čekací dobu, která bude v cíli odečtena od celkového času.


Čas na trati je jedna z disciplín -"Hlídka může dostat až 18 bodů. Rozdělení bodů bude podle počtu hlídek po doběhnutí poslední hlídky v kategorii. Vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po doběhnutí poslední hlídky /u každého kmene/. Výsledková listina bude vydána do jednoho týdne po závodech.


Protesty k závodu Ize podávat písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po doběhnutí do cíle. Připomínky k závodu přijímáme neustále - rádi se z nich poučíme.


Na Tvoji účast se těší

3. chlapecký oddíl


V České Třebové 7. listopadu 2004

Zapsal: Emilka [20.01.2007,13:27]
Sekce: Memoriál Břéti Hampla » 2005 - 14. ročník


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály