Hry bratra Jíťi 2005/01 září

Sekce: Listy Trojky » č. 1/2005 (září)

Na tomto místě budou v každém čísle umístěny hry, které si pro Vás připravil br. Jíta. Pouze Vás upozorňuji, že níže uvedené hry nezkoušejte!


Na slunce
Uprostřed zimy, když je venku třeskutý mráz, vyzve vůdce členy družiny, aby si na příští schůzku přinesli plavky. V den schůzky se všichni odeberou k zamrzlé řece nebo rybníku. Pozor!!! hra na slunceNikdy nevstupujte na led, aniž byste se předtím opatrně přesvědčili, že vás unese. Hrozí vám nebezpečí prolomení. Je-li tedy led dostatečně silný, přejde vůdce s družinou doprostřed rybníka a sekyrou vyseká do ledu kruhovou díru. Členové družiny se mezitím převléknou do plavek a naskáčou do vody. Musí ovšem počkat, až bude ve vodě i ten poslední. Na smluvené znamení se všichni potopí pod led a plavou všemi směry od kruhového otvoru tak, aby každý z nich vytvářel pomyslný paprsek slunce kolem středu. Aby slunce „zářilo“ rovnoměrně, chodí vůdce nahoře po ledě a poklepem topůrka sekyry nad plavci koordinuje jejich rychlost. Dva poklepy znamenají:“Přidej, zůstáváš pozadu,“ tři poklepy jsou:“Zpomal, plaveš moc napřed.“

Lávka
Jistě se Vám již stalo, že jste na výpravě došli k nějaké strži nebo propasti, jejíž hloubka Vám brala dech. Nevedl přes ni žádný most a vy jste ji museli hra na lávkupracně a dlouho obcházet. Dostanete-li se do podobné situace nyní, máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si svoji obratnost podle našeho návodu.
Tak tedy: dorazí-li družina na podobné místo, zjistěte nejprve, že je okraj propasti dobře zpevněn a nesesune se v okamžiku, kdy na něj vstoupíte! (nejlépe poslouží kámen o váze asi 50kg). Poté si jeden z družiny dřepne na okraj strže a do napjatých předpažených paží uchopí za nohy svého kamaráda (viz obr.). Ten zatne břišní a zádové svaly a zůstane ve vodorovné poloze, čímž vlastně vytvoří první část lávky. Přes něj přelézají další a stejným způsobem budují další články mostu. Poslední člen družiny se plnými dlaněmi dotkne břehu a palci obou rukou se vzepře proti jeho svislé stěně. V tuto chvíli je lávka hotova - vůdce družiny po ní postupně přenosí na duhou stranu torny a ostatní vybavení. Potom - sám již v bezpečí na druhém břehu - vydá pokyn k rozebrání lávky. Poté pustí první (dřepící) skaut svého kamaráda, kterého dosud držel za kotníky, vstane a pevným krokem přejde po svých kamarádech na stranu vůdce. Ostatní členové družiny si počínají stejně. Odpojují se postupně v tom pořadí, v jakém se do lávky zapojovali. V těchto chvílích drží lávku člen družiny, který je vzepřen palci na druhém břehu. Ten se také pouští jako poslední. Ostatní mu pomohou při výstupu na břeh, aby nespadl dolů. Jste šťastni, že se Vám lávka podařila a ušetřili jste si několikaminutovou zacházku. Nasazujete si torny a vyrážíte dál - vstříc dalším dobrodružstvím.

Tyto hry byly převzaty z internetu.

Zapsal: Jíťa [24.09.2005,09:01]
Sekce: Listy Trojky » č. 1/2005 (září)


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály