Břéťa Hampl

Sekce: Memoriál Břéti Hampla

Břéťa Hampl In Memorian

Je 21. února 1991, všichni činovníci 3. oddílu chlapeckého kmene stojí čestnou stráž u rakve na poslední cestě rozloučení s bratrem Břetislavem Hamplem. Všechny nás zasáhla jako blesk zpráva o smrti našeho kamaráda, přítele, ale v první řadě bratra Beďára. Vzdáváme poslední poctu člověku, Břetislav Břéta Hampl který celý svůj život žil s naším nejsvětějším symbolem, lilií v srdci.

Po válečných letech při znovuobnovení skautingu /v květnu 1945/ vstoupil bratr Beďár do skautu a ve 3. oddílu skautoval až do jeho zákazu v padesátých letech. Prošel základními funkcemi v družině a absolvoval poválečné tábory Trojky. V roce 1968 při novém proudu naší společnosti byla obnovena činnost Junáka a bratr Beďár na pokyn skautské polnice, která nás volala do služby vlasti a Československého Junáka, nastupuje okamžitě pod náš skautský prapor, aby pokračoval v junáckých ideách v plném rozsahu slibu a junáckých zákonů. Znovu pomáhá zvednout slavnou vlajku 3. oddílu, jako zástupce vůdce - hospodář.

Jeho veliký smysl pro povinnost a zodpovědnost se projevuje plněním funkce v oddíle. Ještě více je zviditelněn na táborech. Tábory uspořádané třetím oddílem v r. 1969 v Tatenicích a v r. 1970 na polesí Posekanec u Budislavy. Oběma tábory vede zřetelná stopa Beďárovy práce.

Beďár byl laskavým bráškou, který dokázal dobře vykonanou práci pochválit, nezkazil žádnou legraci, ale dovedl nekompromisně poukázat na špatnosti v chování a v práci jak dětí, tak i ostatních činovníků. V roce 1968 byl bratr Břeťa Hampl vyznamenán "Medailí díků" za jeho poctivou práci ve skautském hnutí.

Po opětovném zákazu Junáka byl bratr Hampl v období normalizace propuštěn z funkce mistra odborného výcviku na zdejším učilišti ČSD pro svoji činnost v Junáku. Po opětovném obnovení Junáka v prosinci 1989 a práce Střediskové rady v r. 1990 bratr Hampl - Beďár plný elánu opět nastupuje do nelehké práce a výchovy našich dětí v Junáku /po čtyřicetiletém zákazu/. 14. března 1990 zahajuje na místě bývalého Junáckého domova Fandy Dostála 3. oddíl opět svoji činnost po 20 letech. Bratr Beďár jako jeden z prvních se řadí na své místo, aby pokračoval tam, kde byl bývalou mocí KSČ donucen skončit. Bohužel již v srpnu 1990 se tábora v Pěčíně na řece Zdobnici nezúčastnil pro svůj zdravotní stav. Přesto celý oddíl cítí, že je myšlenkami stále s námi na táboře.

14. února 1991 nám bratr Jim přináší na chatu na Hory velice smutnou zprávu o předčasném úmrtí bratra Břeti Hampla.

V květnu 1991 byl bratr Hampl za svoji celoživotní činnost, věrnost a práci v Junáku vyznamenán vysokým junáckým vyznamenáním. Bohužel se této pocty již nedožil. Tak jdou vzpomínky na bratra Beďára a ještě na mnoho jiných, na celé dění a na tábory prožité při poslední poctě, kterou 3. oddíl vzdává svému dlouholetému, věrnému členovi. Za zvuků polnice, která troubí skautskou večerku, zvolna mizí rakev se skautským kloboukem a ostatky Břetislava Hampla. Bratře, všichni, kteří Tě znali, se slzou v oku jsou s Tebou na rozlehlých pláních prérií Velkého otce Manitů, u věčných táborových ohňů plných bratrství, lásky a pravdy.

"Čest Tvojí památce, bratře!"

Zapsal: Anonym [20.01.2007,13:40]
Sekce: Memoriál Břéti Hampla


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály