Bodování v roce 2007 - 2008

Sekce: Ostatní články » Oddílové věci
Aktualizováno 08.10.2007, 20:58


Body

Body za schůzku

max. 45
P
Příchod včas
10
P
Příchod pozdě, odchod před koncem
5
V
Věci s sebou
max. 5
Ch
Chování
max. 3
Z
Z. O. By
max. 12
D
Deník
max. 5
J
Jiné
max. 5
Pr
Program, hra (u vlčat)
max. 5
O
Omluvená neúčast
20

Body za družinovou akci
(o víkendu a svátcích)
max. 45
P
Účast na akci včas
33
P
Účast na akci pozdě, odchod před koncem
18
Z
Z. O. By
max. 12
S
Srážky (chování, věci s sebou)
max. 30
O
Omluvená neúčast
20

Body navíc za měsíc
max. 480
1
Neskautské chování
-50
2
Měsíční úkol
max. 40
3
Dobrovolná práce pro oddíl
max. 30
4
Zápis do kroniky
max. 15
5
Příspěvky na odd. stránky
max. 40
6
Body vedoucího (rádce) družiny
max. 20
7
Bonus za účast včas na oddílové akci, schůzce
20
8
Účast celé družiny na akci
20
9
Účast na všech akcích v měsíci
20
9
Neúčast na 1 podniku (oddílová akce je povinná)
5
10
Body vůdce oddílu (schválit oddílovou radou)
max. 80
11
Body družiny
100
12
Přivedení nováčka2
max. 30

Příklad výpočtu:

Lojza P. přijde na oddílový výlet pozdě a zapomene si všechny věci doma. V Zobu vyhraje a samozřejmě se chová jako vždy vzorně.

Získává: 18 + 12 -5 = 25 bodů. Kdyby však přišel včas - je to úplně jinak:

Získává: 33 + 12 -5 + 20 = 50 bodů. Rozdíl co?

Příchod včas - příchod v určenou dobu, popř. před vedoucím schůzky, přijde-li náhodou později (to se snad nestane)

Věci s sebou - na schůzku, výlety a výpravy by každý měl s sebou nosit určené věci - opiš si papírek v klubovně, pakliže to nevíš,

Chování - jelikož se na schůzkách chceme něčemu naučit a něco se dozvědět, zahrát si nové hry, musí se každý chovat odpovídajícím způsobem - hlavně nevyrušovat

Z. O. By (závody o body) - na každé schůzce a akci by měl být alespoň 1 bodovaný závod, maximálně můžeš získat 12 bodů (skauti, pro jistotu mějte vždy nějaký připravený v rukávu)

Deník - měla by to být Vaše vizitka, zapisuj si do něj vše z každé akce, schůzky, novinky, co se naučíš a nezapomeň každý zápis vyzdobit i obrázky

Jiné - po schůzce je např. potřeba uklidit, pomůžeš mladšímu se splněním úkolu, atd.

Program, hra - na schůzku by se měl každý připravit, někdo si připraví něco nového na naučení, jiný zase hru, hlavně to ale musí být něco nového

Omluvená neúčast - omluví se ještě před konáním akce - rádci družiny, vedoucímu družiny (družinová schůzka) nebo vedoucímu oddílu při oddílových akcích

-uznávají se omluvy: nemoc, zranění, exkurze či výlet se školou

Měsíční úkol

  • každá družina bude mít svůj úkol, snažte se, lze za něj získat dost bodů.

Dobrovolná práce pro oddíl - něco vyrobit do klubovny, dobrovolně udělat činnost, která oddílu pomůže (natřít dveře, opravit kolo, vymyslet celoroční hru, apod.), zastávat nějakou oddílovou funkci.

Zápis do kroniky - do kroniky může zápis zapsat každý - snažte se, každý zápis se hodnotí.

Příspěvky na odd. stránky - každý může poslat, přinést svůj příspěvek na oddílové stránky počet bodů je max. za celý měsíc.

Body družiny

  • družina může za nějaký počin, popř. za vyhlášený úkol získat uvedené body -jejich rozdělení je na rádci či šestníkovi.

Přivedení nováčka - Pokud člen oddílu přivede do oddílu nováčka, získá do bodování až 30 bodů (za přivedení nováčka 5 bodů, úspěšné dovedení ke složení Nováčkovské Zkoušky do tábora - 15 bodů, registrace nováčka - 10 bodů)

Zapsal: Anonym [07.10.2007,12:00]
Sekce: Ostatní články » Oddílové věci


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály