Bodování v roce 2006 - 2007

Sekce: Ostatní články » Oddílové věci
Aktualizováno 20.09.2006, 08:12

V letošním roce jsme opět trochu pozměnili bodování, tak si ho pořádně prostudujte, ať získáte co nejvíc bodů.

Body


Body za schůzku

max. 45

P

Příchod včas

10

P

Příchod pozdě, odchod před koncem

5

V

Věci s sebou

max. 5

Ch

Chování

max. 3

Z

Z. O. By

max. 12

D

Deník

max. 5

J

Jiné

max. 5

Pr

Program, hra (u vlčat)

max. 5

O

Omluvená neúčast

20


Body za družinovou akci

(o víkendu a svátcích)

max. 45

P

Účast na akci včas

33

P

Účast na akci pozdě, odchod před koncem

18

Z

Z. O. By

max. 12

S

Srážky (chování, věci s sebou)

max. 30

O

Omluvená neúčast

20


Body navíc za měsíc

max. 480

1

Neskautské chování

-50

2

Měsíční úkol

max. 40

3

Dobrovolná práce pro oddíl

max. 30

4

Zápis do kroniky

max. 15

5

Příspěvky na odd. stránky

max. 40

6

Body vedoucího (rádce) družiny

max. 20

7

Bonus za účast včas na oddílové akci, schůzce

20

8

Účast celé družiny na akci

20

9

Účast na všech akcích v měsíci

20

9

Neúčast na 1 podniku (oddílová akce je povinná)

5

10

Body vůdce oddílu (schválit oddílovou radou)

max. 80

11

Body družiny

100

12

Přivedení nováčka2

max. 30

Příklad výpočtu:

Lojza P. přijde na oddílový výlet pozdě a zapomene si všechny věci doma. V Zobu vyhraje a samozřejmě se chová jako vždy vzorně.

Získává: 18 + 12 -5 = 25 bodů. Kdyby však přišel včas - je to úplně jinak:

Získává: 33 + 12 -5 + 20 = 50 bodů. Rozdíl co?

Příchod včas - příchod v určenou dobu, popř. před vedoucím schůzky, přijde-li náhodou později (to se snad nestane)

Věci s sebou - na schůzku, výlety a výpravy by každý měl s sebou nosit určené věci - opiš si papírek v klubovně, pakliže to nevíš,

Chování - jelikož se na schůzkách chceme něčemu naučit a něco se dozvědět, zahrát si nové hry, musí se každý chovat odpovídajícím způsobem - hlavně nevyrušovat

Z. O. By (závody o body) - na každé schůzce a akci by měl být alespoň 1 bodovaný závod, maximálně můžeš získat 12 bodů (skauti, pro jistotu mějte vždy nějaký připravený v rukávu)

Deník - měla by to být Vaše vizitka, zapisuj si do něj vše z každé akce, schůzky, novinky, co se naučíš a nezapomeň každý zápis vyzdobit i obrázky

Jiné - po schůzce je např. potřeba uklidit, pomůžeš mladšímu se splněním úkolu, atd.

Program, hra - na schůzku by se měl každý připravit, někdo si připraví něco nového na naučení, jiný zase hru, hlavně to ale musí být něco nového

Omluvená neúčast - omluví se ještě před konáním akce - rádci družiny, vedoucímu družiny (družinová schůzka) nebo vedoucímu oddílu při oddílových akcích

- uznávají se omluvy: nemoc, zranění, exkurze či výlet se školou

Měsíční úkol

  • každá družina bude mít svůj úkol, snažte se, lze za něj získat dost bodů.

Dobrovolná práce pro oddíl - něco vyrobit do klubovny, dobrovolně udělat činnost, která oddílu pomůže (natřít dveře, opravit kolo, vymyslet celoroční hru, apod.), zastávat nějakou oddílovou funkci.

Zápis do kroniky - do kroniky může zápis zapsat každý - snažte se, každý zápis se hodnotí.

Příspěvky na odd. stránky - každý může poslat, přinést svůj příspěvek na oddílové stránky počet bodů je max. za celý měsíc.

Body družiny

  • družina může za nějaký počin, popř. za vyhlášený úkol získat uvedené body -
jejich rozdělení je na rádci či šestníkovi.

Přivedení nováčka - Pokud člen oddílu přivede do oddílu nováčka, získá do bodování až 30 bodů (za přivedení nováčka 5 bodů, úspěšné dovedení ke složení Nováčkovské Zkoušky do tábora - 15 bodů, registrace nováčka - 10 bodů)

Zapsal: Emilka [18.09.2006,21:31]
Sekce: Ostatní články » Oddílové věci


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály