Minulé akce 3. chlapeckého oddílu


Uzlování Dobrouč 2008

(02.02.2008)
Aktualizováno 05.04.2008, 21:02
Tak zápis samozřejmě dodal první Jelen – už v sobotu před 22:00 hod. ho přinesl na disketě. Tak se kochejte:

Sraz byl v osm hodin na nádraží, kde mimo trojky byly i sestry ze čtyřky, které měly proti trojce dvojnásobnou převahu v účasti. Trojka se sešla v zastoupení čtyř vlčat, čtyř krahujců, pěti ostřížů, s Rozinkou bylo ostřížů šest, z vedoucích nás hlídal Emilka, Tonča a Kosák. Osobák nás dovezl do Ústí, kde jsme přestupovali do motoráčku. Cestou jsme pilovali uzle, probírali Sokrata s Aristotelem a řešili určitý vlčácký kurz.

V Dobrouči jsme kvaltovali díky zápisnému a snažili se jít rychleji než čtyřka, abychom byli alespoň v něčem lepší. Po úspěšném zápisu a výkladu pravidel, během deseti minut začali závody. Z trojky některá vlčata příliš neovládala uzlíky, a tak začalo pracné vysvětlování, které každou půl hodinku neslo ovoce. Po urputném zápasu s uzlíky, se provedl výtah nejlepších závodníků a pro vyplnění času, byla vyhlášena nová soutěž: uzlovací štafeta smíšených družstev po třech členech (Družstva mohla být i smíšená s vedoucími, světluškami i skauty nebo tvořená jednou věkovou kategorií.). V tomto klání se ostřížácké družstvo tvořené Rozinkou, Snědlem a Jelenem umístilo tak, jak odpovídal jejich výkon. Bylo k popukání sledovat usmívajícího se Rozinku, jak si na stole v klídku připravuje očka na uvázání zkracovačky, která byla zavěšena ke stropu a jejíž konce se po zkrácení nesměli dotýkat země. Rozinkovi se zkracovačka podařila, ale i přesto jsme prohráli. Alespoň se obecenstvo tvořené převážně trojkou a čtyřkou pobavilo naším výletně pomalým stylem. Uzlovou štafetu vyhrálo družstvo čtyřky tvořené Klikou,která měla sádru na levé ruce, Šnekem a Šudlou. Vyhrály velkou krabici čokolády, o kterou se rozdělily s fandícím publikem hlavně čtyřkou a trojkou.

Po ukončení štafety zbylo trochu času, a tak si dal Jelen závod se svou vlastní setrou Blážou. Jelen prohrál o jeden uzel, a tak na příkaz Emilky musel domů pěšky, jako celé družstvo ostříží štafety. Po té probíhalo finále a vyhlášení výsledků, a protože jsme příliš slavně nedopadli, šli jsme domů všichni pěšky (Nejlépe dopadl Kokos se 3. místem v kategorii vlčat). Před hasičárnou jsme dali pokřik a vydali se podle šipek do neznáma. Cestou jsme plnili všemožné úkoly jako počítání hřbitovních schodů, které si Tonka s Jelenem a Rozinkou ze cviku vyběhli, zpívání písničky Rodné údolí a hledání pěti rostoucích dřevin, které jednomu družstvu dali pořádnou fušku. Po šipkách jsme došli až do Lanšperka, kde jsme si prohlédli zříceninu hradu a spěchali na vlakovou zastávku, kde vítězné družstvo vyhrálo čokoládu.

Ze zastávky jsme po chvilce vlakem frčeli do Ústí, kde jsme nějakou čtvrthodinku čekali na spoj do Třebové. Bylo zajímavé, jak se ti největší opozdilci, kteří se po celou stopovačku drželi vzadu, nyní bujaře honili po nádraží. Přípojem z Ústí jsme dorazili do Třebové okolo tři čtvrtě na pět. Na nádraží jsme dali pokřik, někteří bratři ho chtěli dát raději na nástupišti, protože je jim studno uprostřed nádražní haly vyřvávat: Hurli hu…, asi jim nedochází, že není až tak důležité, co si o nás myslí okolí, protože ti, jenž z nás mají největší srandu, se zpravidla nejvíce strachují o to, co si o nich myslíme my!!! Ti jenž z nás srandu nemají, mají příjemný zážitek, tak proč jim ho nedopřát.

Po pokřiku následoval odchod domů.
 
Ps: Nepřemýšlejme o tom, co si o nás myslí hlupáci.

Jako druhý dodal zápis Donald.

Dnes jsme se sešli na nádraží, abychom jeli na Uzlování v Dolní Dobrouči. Z naší družiny jel Máťa, Takko, Játro a já. Nejdříve jsme jeli do Ústí a tam jsme přestoupili na vlak do Dolní Dobrouče. Když jsme dojeli do Dobrouče, vystoupili jsme z vlaku a šli jsme do hasičárny kde se koná Uzlování.
 

Tam jsme se nahlásili, vzali si čísla, zkoušeli jsme si uzle, jestli je umíme a potom se šlo závodit. Nejdříve šli vlčata a potom skauti. Mezi tím jsme se svazovali, jenom Takka jsme nesvázali a tomu jsme taky slíbili, že ho svážeme na schůzce. Když všichni vázali, tak se vyhlásili výsledky soutěže a potom jsme šli ven a stopovali jsme Ostříže, na cestě byly různý úkoly, například jsme museli spočítat schody u hřbitova, napsat zprávu v morseovce a pět stromů v našem okolí. Šli jsme dál, až jsme došli na hrad Lanšperk a odtamtud jsme šli na vlak do Třebové.Výsledky si můžete prohlédnout na adrese: http://trojka.e-skaut.cz/…lovani-2008/

TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály