Minulé akce 3. chlapeckého oddílu


Pasování Krahujců na skauty

(24.11.2006)
Další pohled přináší Játýrko >>>

Dnešní schůzka opět proběhla v trochu netradičním stylu. Členové družiny Krahujců se totiž dohodli na schůzce dne 10.11. 2006, že je již na čase zanechat svého dětského věku – věku vlčástství a pohnout se kupředu. Stát se konečně skauty.

Aby přání bylo naplněno s patřičnou grácií, tak jsme si v pátek užili slavnostní předání skautských stezek. Nejprve vlčata (ano, ještě pořád vlčata) čekalo klasické zahájení schůzky s kontrolou věcí, kontrolou zápisů z deníku a připomenutí určitých restů. Následně byli rozděleni do třech týmů A (Vasyl, Michal, Donald), B (Máťa, Vřeštidlo) a C (Traktor, Játýrko, Skřítek). Každý tým obdržel sadu instrukcí a popis 10-ti míst, které musí co nejrychleji v okolí klubovny navštívit. Na každém takovém to místě byla přichystána obálka s 9 kusy psáníček. Každý si vzal jedno. Družiny vybíhaly v 5-ti minutových intervalech a na posledním stanovišti mimo papírku nalezly i vzkaz, že mají posečkat na ostatní a poté se odebrat k pomníčku na Malém Roubáku.

Trasa byla volena záměrně co možná nejsnazší a místa schovek co nejvíce dostupná. Je nutné však podotknout, že je již zima – zatím beze sněhu ale brzy se stmívá. Takže nalézt obálku po tmě byl leckdy i kumšt. Nevím jak se to podařilo, ale poslední družina (Traktor, Játýrko, Skřítek) se nakonec umístila jako první a společně jsme čekali až na družinu Vasyla, která si se tmou nevěděla příliš rady.

U pomníčku na všechny dýchla tajemná atmosféra – hořící louče, temně osvícená skautská lilie, pergamen a nové skautské stezky. Nejprve každý účastník složil všech 10 papírků a společně jsme je přečetli – nebylo to nic jiného, než skautský zákon, který mnozí slyšeli poprvé a bezesporu si jej budou z dnešního večera pamatovat ještě dlouho. Potom Traktor přečetl pergamen, na kterém byl skautský slib. Každý jednotlivě přistoupil a svým podpisem stvrdil, že mu končí skautské dětství.

Myslím si a mohu soudit podle reakcí, že takové zahájení skautského věku mělo veliký úspěch. U pomníčku panovalo hrobové ticho a každý tiše poslouchal a přemýšlel o slovech, která jsem k nim pronášel. Svědčí o tom i fakt, že se skautům něchtělo po schůzce domů a dlouho po jejím ukončení seděli na schodech a v nové stezce listovali.

Jsem zvědav, kolik brášků si do tábora splní slib – věřím že mnoho. Protože být skautem, přináší jisté výhody – nejenom hnědý šátek ale mnohem více. Kdo poznal, pochopí.


Další pohled na akci přináší Játýrko

Když jsme přišli ke klubovně tak nás vedoucí rozdělili na tři družstva. První družstvo byli Vasyl, Michal, Donald. Druhý družstvo byli Máťa a Vřeštidlo a třetí družstvo byli Játýrko, Traktor a Skřítek. A šli jsme. Nejdřív po okolí klubovny, potom jsme zaběhli do Javorky. Měli jsme sbírat obálky s barevnýma papírkami. U Šárky jsme se trochu zdrželi protože jsme obálku nemohli najít. Potom ji Skřítek našel pod kamenem. Vzali jsme z ní papírky a běželi jsme dál. Zastavili jsme se ještě u dvou stanovišť a běželi jsme k poslednímu na Malý Roubák. Tam jsme našli lístek, kde bylo napsáno, že máme čekat na ostatní. Tak jsme čekali. Ale Vasyl a jeho družstvo pořád nešli. Tak jsme šli za nima. Našli jsme je u předposledního stanoviště. Pomohli jsme jim najít obálku a šli jsme k Tončovi. Každý se podepsal na papír. Dostali jsme novou stezku skautů a upomínkový papír. Potom nám Tonča řekl, že papírky které jsme nasbírali nalepíme do deníku, dostaneme spousty bodů. Potom jsem šli ke klubovně.

[Játýrko]

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe že budu sloužit v nejvyšši Pravdě a Lásce v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovavat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.


Průvodka

 1. Středisko bratra Fr. Navary
 2. Billboard u střediska – LDM
 3. ulice Farská – pomníček – odbočka na letní kino
 4. Letní kino – promítací kabina (NEVSTUPOVAT !!!)
 5. Javorka – Selka
 6. Javorka – Šárka
 7. Javorka – socha 3 kamarádi
 8. Velký Roubák – strom pod kopcem
 9. Velký Roubák – strom na kopci
 10. Budova slabozrakých – Malý Roubák

Na všech místech je schována obálka, případně sklenička. Jestliže místo navštívíš jako poslední – poznáš to podle počtu zbylých lístečků, vezmi je všechny s sebou ! Je nutné se chovat slušně a navštívená místa nezničit. Psaní jsou schována tak, aby nebylo nutné cokoliv zničit a použít násilí. Než se ukvapíš, použij mozek. Psaní po sobě nemaskuj

 • zanech je tak, jak si jej i ty našel.

Je nutné být na stanovišti č. 10 nejpozději v 17:30 !!! Jestliže nestíháš, tak některá stanoviště vynechej a pospěš si na č. 10. Zde nalezneš poslední, rozhodující zprávu.


Zapsal: Játýrko , Tonča , [26.11.2006, 16:37]
Účast: Donald, Játýrko, Máťa, Michal, Skřítek, Vřeštidlo, Traktor, Tonča,

Určeno družině: Krahujců,

Fotogalerie:
 • Není
TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály