Minulé akce 3. chlapeckého oddílu


Oddílová vánoční besídka 2006

(21.12.2006)

Tak už ho tady máme. Jelen dodal zápis jako první.

Besídka začala ve tři hodiny a sešla se zde celá trojka (jestřábi, krahujíci, racci a ostříži). Z vedoucích tu byl Jíťa, Emilka, Míchač a Smíšek. Nejvíce bylo ostřížů, kteří se sešli v plném počtu. Nejmenší počet byl racků, ze kterých přišli jen čtyři vlčata. Také zde byla vlčata, která se po odchodu rodičů začala chovat jako dravá zvěř. Proto jsme si rozdělili práci takto: Někdo z ostřížů šel zabavovat zlobící vlčata a někdo zdobil ve velké klubovně stromeček, chystal židle a myl tácky, na které se dávalo cukroví. Okolo šesté hodiny jsme šli do velké klubovny všichni. V ní jsme za doprovodu Kuřetovy a Smíškovy kytary zpívali vánoční a skautské písně, jedli cukroví, dávali si dárky a hráli hru, kdo jako první nafoukne balónek, tak silně, aby mu praskl. Hra se hrála o bonbóny a o cukroví navíc. Okolo sedmé hodiny si ostříži obodovali svůj měsíční úkol (kdo donese nejvíce kaštanů a žaludů). Úkol splnili pouze tři ostříži. Potom Emilka určil Placáka a Snědla jako dobrovolníky pro úklid velké klubovny. Dozor jim dělal Měkoň, který se na nás přišel podívat zrovna, když jsme si předávali dárky. Zbytek šel do Křivolíku ke krmelci, dát zvířátkům něco na zub (kaštany, žaludy, tvrdý chleba atd.). Od krmelce nás vedoucí pouštěli po pěticích v minutovém intervalu. Asi deset kroků za pěticí šel vedoucí, který vydáváním podivných skřeků strašil pětice. Naštěstí žádná pětice nezkameněla hrůzou a tak jsme o půl osmé u střediska dali oddílový pokřik a rozešli se domů.

Jako druhý dodal zápis Placák. Sice není tak dlouhý, ale snaha byla a body budou.

Zase nám uplynul rok a byla tu vánoční besídka a krmení dravé zvěře. Sešli jsme se v hojném počtu a protože nás Ostřížů bylo nejvíce tak jsme se rozdělili do skupinek. Jedna hlídala mladší bratry (Racci, Jestřábi) a ta druhá připravovala velkou klubovnu. Když byla klubovna připravena tak jsme si šli sednout. Nejprve nás Emilka přivítal a poté se jsme si zaspívali skautské i vánoční písničky s doprovodem kytary na kterou hráli Smíšek, Míchačka a hlavně Kuře :-D. Nakonec jsme si rozdali dárky (ano od Ježíška) a pak jsme šli do lesa nakrmit zvířátka, teda mimo mě (Placáka) a Snědla kteří jsme museli uklízet. Potom jsme se pomalu začali rozcházet cestami domů.

Třetí zápis poslal Skřítek

Když jsem přišel ke středisku skoro vůbec nikdo tam nebyl. Později když přišli vedoucí, začali jsme hrát hry. Větší bráškové připravovali Besídku. Hráli jsme na rybičky lovte se, pak vše různé a jednu hru kterou nás naučil Kuře s Rozinkou. Když jsme už mohli vejít dovnitř, museli jsme se přezout a svléknout z oblečení. Zákon byl, že každý musel pod stromeček dát aspoň jeden dárek. Potom jsme zpívali různé písničky – Ježíšku panáčku, Půjdem spolu do Betléma … Také jsme byli ohromeni velkým stromkem nazdobeným kulatýma ozdobami, světýlkama, které vypadaly jako svíčky, řetězy a hvězda byly z papíru nebo umělé hmoty. Pak jsme hráli hru, kdo nafoukne balónek až praskne. Soutěžící museli nejdříve balónek zahřát a rozhýbat aby šel nafouknout. Byly dvě kategorie: vlčata (ty menší), skauti (ty starší), soutěžili s různými barevnými balónky. Potom přišlo cukroví – bylo to po družinách. Vždy každý dva kousky. Potom konečně přišlo rozbalování dárků. Pod stromečkem jich bylo moc, moc, moc … Asi pět jich bylo nepodepsaných a hodně dostal i Smíšek. Já (Skřítek) jsem dostal puzzle velkého krásného auta, svícen, malého sněhuláka, 2 krabičky práskacích provázků a návleky na běžky. Donald, Máťa a Vřeštidlo ode mě dostali malé přívěšky na klíče. Pak byla tma a mi měli jít nakrmit zvířata. Když jsme je nakrmili, rozdělili jsme se na skupiny a po nich jsme se měli vrátit ke klubovně. My jsme to zvládly a ostatní taky. Pak jsme daly pokřik a šli jsme domů.

Skřítek


TROJKA - 3.chlapecký oddíl
Farská 113, Česká Třebová, 56002
kroj@seznam.cz | mapa webu | DIGin.cz 2007 | RSS kanály